Brandschade

U heeft recht op een eigen expert. Maakt u vooral gebruik van dat recht, want het is de enige manier om te krijgen waar u recht op heeft.

Exolab brengt de brandschade volledig in kaart door middel van roetinventarisatie. Wij kunnen het meest betekenen als u ons in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw schadeafhandeling betrekt, zodat voor u en uw contra-expert de roetschade compleet inzichtelijk is. Bij calamiteiten kan met spoed worden geanticipeerd door microscopisch onderzoek op locatie. Roetinventarisatie kan te allen tijde worden uitgevoerd, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Contact

Het is nauwelijks te bevatten wat er door u heen gaat als uw woning of bedrijf door brand is getroffen. Nog voor u kans heeft om van de eerste schrik te bekomen, komen er al veel zaken op u af. Een juiste behandeling en vaststelling van de brandschade zijn immers van essentieel belang voor de uiteindelijke financiële vergoeding die u van uw verzekering krijgt.

Naast de financiën zijn ook gezondheidsrisico’s een groot punt van aandacht. Door onvolledige verbranding ontstaan kleine fracties (deeltjes van 0,1 tot 0,3 µm) roet die luchtverontreiniging veroorzaken. Roet is één van de meest schadelijke componenten van (ultra)fijnstof en tast daarom de cardiovasculaire (hart- en vaatstelsel) en respiratoire (ademhalingsstelsel) gezondheid ernstig aan.

Er is voor roet geen veilig niveau, omdat roetdeeltjes ook in lage concentraties zeer schadelijk zijn. Daarom is roetinventarisatie van essentieel belang bij een calamiteit.

14_Roetinventarisatie Created with Sketch.

Roetpenetratie onderzoek

15_Onderzoek_op_locatie Created with Sketch.

Onderzoek op locatie

16_Spoedonderzoek Created with Sketch.

Spoedonderzoek (24 / 7)

Group 5 Created with Sketch.

Contactformulier

Voor het verzenden van het formulier moet u de voorwaarden accepteren
Of stuur uw aanvraag naar info@exolab.nl of bel 0180 - 201 200